สวัสดี

แบบฝึกหัดในเวปนี้สามารถพิมพ์ได้บ่อยครั้งเนื่องจากการพิมพ์ทุกครั้งจะไม่ซ้ำกันเลย ผู้ปกครองสามารถนำไปเป็นแบบฝึกหัดให้กับน้องๆได้บ่อยครั้งตามต้องการ เพื่อเพิ่มความจำและฝึกความชำนาญให้กับน้องๆ

คณิตคิดมือ

แบบฝึกหัดบวกเลขสำหรับเด็ก บวกเลขไม่เกิน 10

แบบฝึกหัดบวกเลขไม่เกิน 10 กางนิ้วมือซ้ายและนิ้วมือขวาตามจำนวน จากนั้นนับรวมกัน เป็นจำนวนไม่เกินสิบ แบบฝึกหัดบวกเลขสำหรับเด็กอนุบาล แบบฝึกหัดบวกเลขสำหรับเด็กประถมศึกษา ป.1 ป.2

แบบฝึกหัดบวกเลขสำหรับเด็ก บวกเลขไม่เกิน 10 แบบปริศนา

แบบฝึกหัดบวกเลขไม่เกิน 10 แบบปริศนา กางนิ้วมือซ้ายและนิ้วมือขวาตามจำนวน จากนั้นนับรวมกัน เป็นจำนวนไม่เกินสิบ แบบฝึกหัดบวกเลขสำหรับเด็กอนุบาล แบบฝึกหัดบวกเลขสำหรับเด็กประถมศึกษา ป.1 ป.2

แบบฝึกหัดบวกเลขสำหรับเด็ก บวกเลขไม่เกิน 10 แบบปริศนา 2 หลัก

แบบฝึกหัดบวกเลขไม่เกิน 10 แบบปริศนา 2 หลัก กางนิ้วมือซ้ายและนิ้วมือขวาตามจำนวน จากนั้นนับรวมกัน เป็นจำนวนไม่เกินสิบ แบบฝึกหัดบวกเลขสำหรับเด็กอนุบาล แบบฝึกหัดบวกเลขสำหรับเด็กประถมศึกษา ป.1 ป.2

แบบฝึกหัดลบเลขสำหรับเด็ก ลบเลขไม่เกิน 10

แบบฝึกหัดลบไม่เกิน 10 แบบปริศนา กางนิ้วมือซ้ายขึ้นมาตามจำนวนตรงกับตัวเลขด้านซ้ายมือ จากนั้นพับเก็บนิ้วมือขวาตามจำนวน เหลือเท่าไหร่คือคำตอบ แบบฝึกหัดลบเลขสำหรับเด็กอนุบาล แบบฝึกหัดลบเลขสำหรับเด็กประถมศึกษา ป.1 ป.2

แบบฝึกหัดลบเลขสำหรับเด็ก ลบเลขไม่เกิน 10 แบบปริศนา

แบบฝึกหัดลบเลขไม่เกิน 10 แบบปริศนา กางนิ้วมือซ้ายขึ้นมาตามจำนวนตรงกับตัวเลขด้านซ้ายมือ จากนั้นพับเก็บนิ้วมือขวาตามจำนวน เหลือเท่าไหร่คือคำตอบ แบบฝึกหัดลบเลขสำหรับเด็กอนุบาล แบบฝึกหัดลบเลขสำหรับเด็กประถมศึกษา ป.1 ป.2

แบบฝึกหัดลบเลขสำหรับเด็ก ลบเลขไม่เกิน 10 แบบปริศนา 2 หลัก

แบบฝึกหัดลบเลขไม่เกิน 10 แบบปริศนา 2 หลัก กางนิ้วมือซ้ายขึ้นมาตามจำนวนตรงกับตัวเลขด้านซ้ายมือ จากนั้นพับเก็บนิ้วมือขวาตามจำนวน เหลือเท่าไหร่คือคำตอบ แบบฝึกหัดลบเลขสำหรับเด็กอนุบาล แบบฝึกหัดลบเลขสำหรับเด็กประถมศึกษา ป.1 ป.2

แบบฝึกหัดบวกและลบเลขสำหรับเด็ก บวกและลบเลขไม่เกิน 10

แบบฝึกหัดบวกและลบเลขไม่เกิน 10 แบบฝึกหัดลบเลขสำหรับเด็กอนุบาล แบบฝึกหัดลบเลขสำหรับเด็กประถมศึกษา ป.1 ป.2

แบบฝึกหัดบวกและลบเลขสำหรับเด็ก บวกและลบเลขไม่เกิน 10 แบบปริศนา

แบบฝึกหัดบวกและลบเลขไม่เกิน 10 แบบปริศนา แบบฝึกหัดบวกและลบเลขสำหรับเด็กอนุบาล แบบฝึกหัดบวกและลบเลขสำหรับเด็กประถมศึกษา ป.1 ป.2

แบบฝึกหัดบวกและลบเลขสำหรับเด็ก ลบเลขไม่เกิน 10 แบบปริศนา 2 หลัก

แบบฝึกหัดบวกและลบเลขไม่เกิน 10 แบบปริศนา 2 หลัก แบบฝึกหัดบวกและลบเลขสำหรับเด็กอนุบาล แบบฝึกหัดบวกและลบเลขสำหรับเด็กประถมศึกษา ป.1 ป.2

แม่สูตรคูณ

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่สอง

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่สอง

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่สาม

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่สาม Test Multiply by 3

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่สี่

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่สี่

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่ห้า

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่ห้า

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่หก

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่หก

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่แปด

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่แปด

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่เจ็ด

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่เจ็ด

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่เก้า

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่เก้า

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่สิบ

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่สิบ

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่สิบเอ็ด

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่สิบเอ็ด

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่สิบสอง

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่สิบสอง

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่สองถึงแม่สิบสอง

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่สองถึงแม่สิบสอง

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่สองถึงแม่สิบสอง แบบปริศนา

แบบฝึกหัดสูตรคูณแม่สองถึงแม่สิบสอง แบบปริศนา

ศัพท์อังกฤษ

แบบฝึกหัดอังกฤษ คำศัพท์จาก Join Us Book 1 แบบมีคำแปล

แบบฝึกหัดอังกฤษ Join Us Book 1

แบบฝึกหัดอังกฤษ คำศัพท์ ABC ชุดที่ 1 แบบมีคำแปล

แบบฝึกหัดอังกฤษ ABC ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดอังกฤษ คำศัพท์สัตว์ต่างๆ แบบมีคำแปล

แบบฝึกหัดอังกฤษ สัตว์ต่างๆ

แบบฝึกหัดอังกฤษ คำศัพท์เดือน แบบมีคำแปล

แบบฝึกหัดอังกฤษ เดือน

แบบฝึกหัดอังกฤษ คำศัพท์จาก Join Us Book 1 แบบปริศนา 3 หลัก มีตัวช่วย

แบบฝึกหัดอังกฤษ คำปริศนาเป็นตัวพิมพ์เล็ก ตัวช่วยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ฝึกทักษะการจำแนกตัวพิมพ์เล็ก กับ ตัวพิมพ์ใหญ่ สำหรับเด็กที่ยังจำคำศัพท์ไม่ได้

แบบฝึกหัดอังกฤษ คำศัพท์จาก Join Us Book 1 แบบปริศนา 3 หลัก มีตัวช่วย

แบบฝึกหัดอังกฤษ คำปริศนาเป็นตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ ฝึกทักษะการจำแนกตัวพิมพ์เล็ก กับ ตัวพิมพ์ใหญ่ สำหรับเด็กที่ยังจำคำศัพท์ไม่ได้

แบบฝึกหัดอังกฤษ คำศัพท์จาก Join Us Book 1 แบบจับคู่ตัวพิมพ์เล็ก

แบบฝึกหัดอังกฤษ แบบจับคู่ตัวพิมพ์เล็ก เหมาะสำหรับเด็กที่ยังจำคำศัพท์ไม่ได้

แบบฝึกหัดอังกฤษ คำศัพท์จาก Join Us Book 1 แบบจับคู่ ตัวพิมพ์ใหญ่

แบบฝึกหัดอังกฤษ แบบจับคู่ตัวพิมพ์ใหญ่ เหมาะสำหรับเด็กที่ยังจำคำศัพท์ไม่ได้

แบบฝึกหัดอังกฤษ คำศัพท์จาก Join Us Book 1 แบบจับคู่มีปริศนา ผสมตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

แบบฝึกหัดอังกฤษ แบบจับคู่มีปริศนาตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

แบบฝึกหัดอังกฤษ คำศัพท์จาก Join Us Book 1 แบบจับคู่ ผสมตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

แบบฝึกหัดอังกฤษ แบบจับคู่ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ เหมาะสำหรับเด็กที่ยังจำคำศัพท์ไม่ได้